Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla radcy prawnego